Egyezségi eljárás és versenyjogi kártérítés – hogyan hatnak egymásra?

István Szatmáry_lowA versenytörvény 2017 eleji átfogó módosításának árnyékában bújt meg az a néhány soros változtatás, amely az antitröszt ügyekben alkalmazható egyezség szabályait érintette és amelynek alkalmazására már 2016 év végétől lehetősége van a GVH-nak. Ebben a bejegyzésben elsősorban azt vizsgáljuk, hogy milyen módon hatnak egymásra az egyezségi szabályok és a versenyjogi kártérítési irányelvvel átültetett rendelkezések.

Az egyezség szabályait még nem sok esetben alkalmazta a GVH magyar antitröszt ügyekben, mivel azok csak 2014-től kerültek a magyar versenyjogba bevezetésre, mindazonáltal már hozott olyan határozatot a hatóság, amelyben az új egyezségi keretrendszer adta lehetőségeket is figyelembe vette. Ennek az új keretrendszernek a lényege, hogy az az eljárás alá vont vállalkozás, amely az antitrösztügyben a vizsgálati szakasz lezárása után – a GVH kezdeményezésére – az egyezség keretében jogsértést beismerő nyilatkozatot tesz, valamint vállalja, hogy nem kezdeményez jogorvoslatot a meghozandó határozattal szemben, jelentős, legalább 10 százalékos, de akár 30 százalékigig terjedő bírságkedvezményben részesülhet (az egyébként rá kiszabandó bírságból, amelynek megállapítása során az engedékenységi politika alkalmazása miatti esetleges bírságkedvezmény is figyelembe vehető).

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://advocatus.dlapiper.hu/?p=2005

Hogyan hat az Európai Unió Bírósága előtti előzetes döntéshozatali eljárás a folyamatban lévő perre?

csernus-mate_low1Mit lehet tenni akkor, ha egy perben nem egyértelmű az uniós szabályok jelentése? Ennek tisztázására a magyar bíróság az Európai Unió Bíróságának úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezheti (bizonyos esetekben kezdeményeznie is kell). Kérdés azonban, hogy mi történik ilyenkor a hazai perrel, minden esetben szükséges például az ítélethirdetés előtt megvárni az akár másfél éves EUB-eljárás végét?

Magyarország uniós csatlakozásával lehetővé vált a magyar bíróságok számára az Európai Unió Bírósága („EUB”) előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezése. Az eljárás keretében, ha egy tagállami bíróság előtt folyamatban lévő jogvitában az uniós jog érvényességének vagy értelmezésének kérdése merül fel, a tagállami bíróság kérésére az EUB megadja a Szerződések vagy a másodlagos uniós jog formálisan helyes értelmét.

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://advocatus.dlapiper.hu/?p=2001

METÁR – prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárások

 

gabor-simon-low-newA hazai energetikai befektetések iránt érdeklődők a szélenergia termelési kvóták tekintetében kiírt pályázat 2010-ben történt visszavonása óta várnak arra, hogy komolyabb volumenű beruházásokat hajthassanak végre a megújuló energia termelési szegmensben. A várakozások szerint a 2017. évben végre sor kerülhet a régóta tervezett fejlesztésekre, mivel idén életbe lép a megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-termelés új támogatási rendszere (“METÁR”), melynek keretében támogatás – meghatározott kivételektől eltekintve – alapvetően már csak versenyeztetési eljárás keretében nyújtható.[1] A METÁR prémium típusú támogatásokra épülő új rendszerben az erőművek a piacon maguk értékesítik a villamos energiát, a havonta utólag meghatározott piaci referencia ár (HUPX átlagár) kerül kiegészítésre a támogatott árra. Az alábbiakban a nemrég kihirdetett, a prémium támogatási eljárások részletszabályait megállapító NFM rendelet[2] (a „Rendelet”) potenciális befektetők szempontjából fontosabb rendelkezéseit ismertetjük.

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://advocatus.dlapiper.hu/?p=1998

VAT Implications of Real Estate Transactions in Hungary

Attila RemesInvestments in real estate are taking off in Hungary, and although acquisitions are exempt from the value-added tax (VAT) according to the general rule, in reality most transactions – for example those targeting new real properties – have important VAT implications that should not be neglected.

The growth of the commercial and residential real estate markets has been a hot topic in Hungary for a while. With new investors coming in, it should not be forgotten that acquiring a real property in Hungary may require the purchaser to pay value-added tax (VAT) based on the specific circumstances of the transaction. It is therefore important to explore the VAT implications before the acquisition takes place, taking into account the VAT status of the parties and the target property.

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://advocatus.dlapiper.hu/?p=1996

Módosult a versenytörvény (II. rész) – új szabályok a versenyjogi kártérítési igények érvényesítésére


Virag-Peter_resizeBár kisebb nyilvánosságot kapott, mint a felvásárlásokat módosító szabályok, szintén év elején lépett hatályba a versenyjogi kártérítési igények érvényesítését alapjaiban módosító szabályozás. Előző bejegyzésünkben már utaltunk rá, hogy a módosítások várható hatásait egy külön posztban fogjuk elemezni, most ez következik.

Az új szabályok hátterében egy európai uniós irányelv áll, amelyet már 2014-ben elfogadtak a tagállamok, de amelynek nemzeti jogba történő átültetése ezidáig váratott magára. Nem volt egyszerű a magyar jogalkotó dolga: a kártérítés területe ugyanis az irányelvi változásoktól függetlenül is komoly átalakuláson ment keresztül az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével – ebben a keretben kellett tehát megfelelő helyet találni az irányelv által megkövetelt szabályoknak. Az implementáció során arra is figyelemmel kellett lenni, hogy a magyar jognak – az irányelv megalkotását megelőzően is hatályos – a versenyjogi jogsértéssel okozott károk megtérítését elősegítő szabályai az új jogszabályi keretben is betölthessék szerepüket.

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://advocatus.dlapiper.hu/?p=1986

Older posts «