«

»

Print this Post

Bázel III – a pénzügyi intézmények prudenciális szabályozásának reformja

A körvonalazódó szigorú szabályokat látva egyértelműnek tűnik, hogy a következő hónapokban, években még többet fogunk hallani a Bázel III-as szabályokról és azok következményeiről. Célszerű tehát röviden tisztázni, pontosan milyen rendelkezésekről is van szó és milyen célkitűzéseket fogalmaz meg a jövő év elejétől fokozatosan életbe lépő szabályozási csomag.

Kezdjük a legalapvetőbb kérdéssel: mely sornak a harmadik eleme a most alakuló szabályozás? Az úgynevezett bázeli követelmények 1988-ra tekintenek vissza, a jegybankárokból és pénzügyi szakemberekből álló Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (amelynek üléseire nem meglepő módon mindig a svájci városban kerül sor) ekkor tette közzé az első szabályozási csomagot, amelynek célja a bankok és más pénzügyi szervezetek stabilitásának elősegítése. Fontos leszögezni, hogy bár a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság ajánlásai nem kötelező érvényűek, ezek szabják meg a teljes nemzetközi bankszabályozás irányait. A nemzeti szabályozóhatóságok a bázeli ajánlásokban meghatározott elveket és megoldásokat öntik konkrét jogszabályok formájába.

Az 1988-ban elfogadott ajánlás hosszú éveken keresztül megfelelően működött. 2004-re azonban szükségessé vált egy újabb, a lehetséges kockázatokat immár nagyobb súllyal figyelembe vevő szabályozási csomag, az úgynevezett Bázel II. Ennek egyik fontos újítása a tőkekövetelmények megemelése volt annak érdekében, hogy mindig a bankok rendelkezésére álljon a kockázatok kezeléséhez szükséges összeg. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság célul tűzte ki azt is, hogy átláthatóbbá váljanak a bankok pénzügyi jelentései. A teljes Bázel II-es csomagot 2006 végéig ültették át a nemzeti jogrendszerekbe. A Bázel II struktúrája három pilléren nyugszik, az I. pillér a hitel- és operatív kockázat számszerűsítése alapján meghatározott minimum tőkekövetelmény, a II. pillér a bankfelügyeleti ellenőrzés növekvő szerepe, míg a III. pillér a piac fegyelmező szerepe, amelyet transzparens beszámolási követelményekkel segít elő.

A 2008-ban kirobbant világgazdasági válság hatására a G20 vezetőinek 2009-es londoni és pittsburgi találkozóin megfogalmazott célkitűzései mentén megindult a Bázeli rezsim újabb reformja. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság a Bázel II módosításaként hozta nyilvánosságra módosításai javaslatait, amelyek elsősorban az értékpapírosításra és a piaci kockázatokra vonatkozó tőkekövetelmények számítási módszerének továbbfejlesztésére vonatkoztak. Ezek a rendelkezések a szakzsargonban a Bázel 2.5 nevet kapták.

A gazdasági folyamatok, elsősorban az eurozóna perifériáit fenyegető bank- és államcsődök ugyanakkor továbblépésre sarkalták a szabályalkotókat. A G20-ak 2010 októberében elfogadták a bázeli ajánlások reformját, a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 2009 végén bocsátotta konzultációra a likviditási kockázat mérésére és a likviditási követelményekre vonatkozó javaslatát, 2010 decemberében közzétette a Bázel III-as csomag tervezetét: a kilátásba helyezett szigorítások számos mélyreható reformot tartalmaznak, célul tűzvén ki a bankok ellenálló-képességének minden eddiginél erőteljesebb fokozását.

A 2010 végén közzétett tervek azóta valamelyest módosultak, a bizottság 2011. június végén adta ki a legújabb szabályozási javaslatokat. Az ajánlások első része jövő év elején lép hatályba, ám a Bázel III-as csomag méretét és kiterjedtségét jól mutatja, hogy az átmeneti időszak egészen 2019. január 1-ig tart.

Biztosra vehető, hogy a legújabb szabályozási csomag az eddigieknél is erőteljesebb hatást gyakorol a bankrendszer működésére a következő években: mind idehaza, mind Európában, mind pedig a tengerentúlon (igaz, itt kissé módosított formában vezetik be a követelményeket, és azok még jelenleg is viták tárgyát képezik).

Ezen a blogon a következő hónapokban arra törekszünk, hogy ezeket a hatásokat az elsők között mutassuk be és elemezzük. A pénzügyi világ ilyen mértékű átalakulása ugyanis mindnyájunk életére hatással lesz.

Permanent link to this article: https://advocatus.dlapiper.hu/?p=21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *