«

»

Print this Post

Az Európai Bíróság újabb ítélete várható szerencsejátékügyben

Február 28-án várható, hogy az Európai Bíróság (EuB) ítéletet hoz a C-3/17. számú, a Sporting Odds Limited online szerencsejáték szolgáltató ügyében kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásban. Az ítélet előzményeit Nemescsói András, Radics Viktor és Csernus Máté, a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper szakértői tekintik át.

A Sporting Odds Limited egy londoni székhelyű cég, amely Magyarországon virtuális sportfogadás típusú online szerencsejátékot szervezett. A társaságra a NAV Szerencsejáték Felügyelete pénzbírságot szabott ki, amelyet a szerencsejáték szervező cég a magyar bíróság előtt megtámadott. Az eljáró bíróság a magyar szerencsejáték szabályozás uniós jogellenessége körében az EuB előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezte, és összesen tizenhat kérdést intézett az uniós bírósághoz.

A kérdések érintik többek között a szolgáltatásnyújtás szabadságát korlátozó intézkedéseket bevezető tagállamok indokolási kötelezettségét, a koherens és szisztematikus módon történő tagállami korlátozás követelményét, a diszkrimináció tilalmát, a kaszinójáték szervezés engedélyezési feltételeinek jogszerűségét, valamint a sportfogadás és a kaszinójáték szervezése közötti megkülönböztetés jogszerűségét is.

A Sporting Odds ítélet bő fél évvel követi az EuB 2017 júniusi, C-49/16. számú Unibet ügyben született ítéletét, amelyben az uniós bíróság megállapította, hogy a magyar szabályozás több okból is sértette az uniós jog szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezéseit. (Az EuB előtt szerencsejáték ügyekben a magyar bíróságok által kezdeményezett eljárásokról itt, az Unibet ítéletről pedig itt írtunk részletesen.)

A Sporting Odds ügy jelentősége, hogy az Unibet döntésben vizsgált időállapothoz képest a magyar szerencsejáték-szabályozás egy későbbi – 2016 januári – állapotát veszi górcső alá, a kezdeményező magyar bíróság kérdései pedig nem csak a kaszinójáték szervezés engedélyezési rendszerére, hanem az állami monopóliumban lévő sportfogadás szervezésre vonatkozó szabályok uniós jogellenességét is érintik. Az előzetes döntéshozatal tárgyát képezi például, hogy EU jog konform-e az olyan tagállami szabályozás, amely az online szerencsejáték szolgáltatás feltételeként az offline piacon való részvételt határozza meg, vagy egy olyan tagállami szabályozás, amely a szerencsejáték egyik típusára állami monopóliumot ír elő, míg más típusai esetében a piac- (és így az adóbevétel)növelést is célként tűzi ki. E kérdések természetesen nemcsak a magyar, hanem az EU más tagállamainak szerencsejáték szabályozása szempontjából egyaránt érdekesek.

A Sporting Odds ügy befejezéséig felfüggesztésre került a szintén az EuB előtt folyamatban lévő – ténybeli és jogi alapjában hasonló, ám egy harmadik szabályozási időállapotot érintő – C-303/17. számú Headlong ügy is. Az Unibet ügyet követően a további két időállapotra vonatkozó két újabb ítéletével az EuB teljes képet fog adni az elmúlt évek során gyakran változó, jelenlegi magyar szerencsejáték szabályozás uniós joggal való összhangjáról.

Permanent link to this article: https://advocatus.dlapiper.hu/?p=2106